O zboru

Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primskovo se uvršča med kranjske zbore z najdaljšo pevsko tradicijo: deluje že več kot 70 let.

Na dolgi pevski poti je pevce, ki so sodelovali in še sodelujejo pri zboru, kljub različnim poklicnim in življenjskim interesom povezovala ljubezen do lepe pesmi v prijeten kolektiv. Od ustanovitve do danes je namreč v zboru pelo okrog 150 pevcev, v mnogih primerih cele generacije oziroma cele družine.

Z organiziranim delom je zbor začel 1. januarja 1946, ko se je zbrala skupina pevk in pevcev, ki so v naslednjih letih prepevali kot moški, ženski in mešani zbor.

Nastopali so samostojno ali v povezavi z dramsko in folklorno skupino. Zborovsko delo kljub rahlim nihanjem ni nikoli zamrlo; kontinuiteta je predvsem zasluga dolgoletne požrtvovalne zborovodkinje Julke Mandeljc.

Stalni program zbora sega od renesančne zborovske literature do domačih in tujih narodnih in umetnih pesmi.

V koncertni sezoni 1992 je začel zbor delovati pod imenom Musica viva.

V teh letih je imel zbor številne koncerte in gostovanja doma in v tujini: na Nizozemskem, v Argentini, Avstriji, Italiji, Makedoniji, na Madžarskem, v ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Hrvaškem. Sodeluje na vsakoletnih občinskih, medobčinskih in regionalnih srečanjih pevskih zborov. Nastopa tudi na različnih priložnostnih kulturnih prireditvah v domačem okolju in drugod. Razen tega razvija medzborovsko izmenjavo z nekaj domačimi in tujimi zbori.

Zbor se pojavlja tudi v radijskem programu. Najbolj uspeli posnetki zbora so predstavljeni na samostojnih zgoščenkah in kasetah v izdaji založbe kaset in plošč RTV Slovenija (Lepa pesem, dobra misel, Čej so tiste stezice). V letu 2017 so posneli zgoščenko Z mano se ozri.

Za svoje dolgoletno delo ga je v letu 2007 Mestna občina Kranj odlikovala z največjim priznanjem, Veliko Prešernovo plaketo.

Priznanja z mednarodnih tekmovanj

  • 2007: 17. mednarodni festival adventne in sakralne glasbe v Pragi - srebrno priznanje
  • 2009: Slovakia cantat v Bratislavi - zlato priznanje v kategoriji sakralnih pesmi in srebrno priznanje v kategoriji ljudske pesmi
  • 2012: 23° Concorso Internazionale di Canto Corale Verona - srebrno priznanje
  • 2014: Musica Religiosa Olomouc - srebrno priznanje
  • 2016: Musica Sacra v Bratislavi - srebrno priznanje v kategoriji "mešani pevski zbori s prostim programom" 
  • 2018: 17. mednarodni festival in tekmovanje Venezia in Musica, Sacile - srebrni priznanji v kategoriji prosti program in ljudske pesmi
  • 2019: Regijsko tekmovanje odraslih zasedb Gorenjske v Škofji Loki, srebrno priznanje